Ochrana vašich osobných údajov
Informácia o bezpečnom spracúvaní a ochrane osobných údajov získaných prostredníctvom web stránky serviszdvihkov.sk (platná od 24. 5. 2018)

Zásady ochrany osobných údajov boli spracované v zmysle ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známeho tiež ako GDPR (General Data Protection Regulation).

V rámci tejto web stránky využívame základné cookies na zabezpečenie funkcionality a kompatibility s prehliadačmi a anonymizované informácie o návštevnosti a správaní návštevníkov, ktoré slúžia na zlepšovanie našich web stránok pre vás. Nevykonávame žiadne profilovanie za účelom cielenej internetovej reklamy. Detailnejšie informácie o používaní cookies na našich web stránkach.

Dotknutá osoba je človek, fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa ukladajú a spracovávajú. Všeobecne je pre firmu na internete takouto osobou každý používateľ, ktorý si na nejakej web stránke vyžiada cenovú ponuku, objedná si niečo v e-shope, stiahne si e-book alebo je adresát newsletteru či cielenej marketingovej kampane.

servis zdvihákov ako PREVÁDZKOVATEĽ a správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je živnosť Mgr. František Kóša - servis zdvíhacích zariadení so sídlom Jahodová 28 95101 Štitáre, IČO 41062451, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra pod číslom 430-24658. Osobné údaje získavame a spracovávame na základe služieb prevádzkovaných prostredníctvom webových stránok https://www.serviszdvihakov.sk/.

1. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ:

Dopytové formuláre na web stránke serviszdvihakov.sk slúžia výlučne na zasielanie a zodpovedanie dopytov návštevníkov stránok a našich potenciálnych klientov.

Nebudujeme si z nich žiadnu marketingovú databázu a nebudeme vám bez vášho súhlasu alebo výslovnej žiadosti zasielať žiadne obchodné ponuky, marketingové informácie ani newslettre. Tieto OÚ neposkytneme žiadnej tretej strane.

Osobné údaje spracovávame na účely poskytnutia služieb našej spoločnosti - servis zdvíhacích zariadení.


2. DRUH A MINIMALIZÁCIA OÚ:

Servis zdvíhacích zariadení spolupracuje predovšetkým na báze B2B, to znamená, že poskytuje služby najmä podnikateľom a firmám. V dopytovom formulári využívame zásadu minimalizácie OÚ, to znamená, že sa snažíme obmedziť povinné údaje len na tie absolútne nevyhnutné.

Z údajov, ktoré sú kategorizované ako osobné, zadávate vo formulári svoj firemný e-mail, telefonický kontakt, aby sme mohli reagovať na váš dopyt, a meno, čo nám umožní komunikovať priamo s osobou, ktorá problematiku / projekt rieši.

Ako prevádzkovateľ a správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

meno a priezvisko
e-mailovú adresu
telefónne číslo
poštovú adresu
fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)
prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe

Môžeme o Vás získať informácie aj z iných zdrojov a pridať ich do informácií, ktoré ste nám už poskytli.

3. DOBA SPRACOVANIA:

Tieto OÚ nám slúžia len na doriešenie vášho dopytu - to znamená, že ich používame a ukladáme na dobu určitú (t. j. dovtedy, kým nebude váš dopyt uspokojivo vyriešený) v rámci takzvaného predzmluvného vzťahu a na základe oprávneného záujmu vás ako potenciálneho zákazníka a nás ako poskytovateľa služieb pre zdvíhacie zariadenia.

4. UKONČENIE SPRACOVANIA:

Otázku alebo požiadavku, ktorú ste nám zaslali prostredníctvom dopytového formulára z web stránky serviszdvihakov.sk sa budeme snažiť zodpovedať v čo najkratšej dobe e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú ste nám vo formulári poskytli.

V prípade, že sme vašu otázku zodpovedali alebo ak nás v odpovedi informujete, že nemáte záujem nadviazať s našou firmou spoluprácu (zmluvný vzťah), nebudeme vás ďalej kontaktovať a vaše kontaktné údaje vymažeme.

5. BEZPEČNOSŤ OÚ:

Potrebné vami poskytnuté OÚ chránime v elektronickej podobe primeranými a vhodnými bezpečnostnými opatreniami - v zabezpečenej databáze dopytových formulárov a zabezpečenom e-mailovom systéme. Neuchovávame ich vo fyzickej (papierovej) podobe až do chvíle, kým s vami neuzavrieme riadny zmluvný vzťah.

6. OÚ PO UZAVRETÍ ZMLUVY:

V prípade, že sa rozhodnete s nami ďalej spolupracovať, uzavrieme zmluvu / dohodu o spolupráci, takže ďalej sa spôsob a dĺžka uchovávania akýchkoľvek OÚ poskytnutých v rámci tohto zmluvného vzťahu bude riadiť platnými zákonmi (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve...) a vzájomným oprávneným záujmom.

Oprávnený záujem znamená: z našej strany snahu dodať vám čo najkompletnejšie služby a z vašej strany záujem naplno využívať našu expertízu a všetky výhody v rámci zmluvy. To znamená v primeranej miere aj relevantné informácie o produktoch a službách súvisiacich s predmetom zmluvy, ktoré vám pomôžu ušetriť čas alebo peniaze, prípadne zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť riešení. Ak o ne nemáte záujem alebo vás to obťažuje, informujte nás o tom, prosím, obratom.


7. OTÁZKY A VYMAZANIE OÚ:

Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadne spracúvania vašich OÚ zadaných na web stránke serviszdvihakov.sk alebo chcete požiadať o zmenu či výmaz OÚ z našich adresárov a databáz (napríklad pri zmene zodpovedného pracovníka, zrušení firmy, ukončení spolupráce a pod.), kontaktujte nás e-mailom na adrese: osobneudaje@serviszdvihakov.sk.