SOL 3000

Základná charakteristika

  • ovládací panel je na jednom stĺpe zdviháku
  • zdvihák je bezbariérový, nemá na podlahe vyvýšený prejazd medzi stĺpmi
  • zdvihák je vhodný aj na prejazd širších vozidiel, prejazdová šírka medzi stĺpmi je štandardne 2660 mm
  • vysúvateľné teleskopické ramená nerovnakej dĺžky pre bezbariérové otváranie dverí vozidla
  • dĺžka teleskopických ramien umožňuje bezproblémové zdvíhanie vozidiel s rôznou podvozkovou konštrukciou
  • pohon dvoma elektromotormi (každý stĺp má vlastný elektromotor)
  • spoľahlivá lanková synchronizácia pohybu ramien zdviháku
  • elektromechanický prevod zdvíhacej sily – klasický systém skrutkovnica, nosná matica, bezpečnostná matica
  • samomazný mechanizmus mazania skrutkovnice, nosnej a bezpečnostnej matice
  • premostenie elektrokabeláže a synchronizačných komponentov medzi stĺpmi v osobitnom hornom premosťovacom potrubí

Dôraz na pracovný priestor
Nosné teleskopické ramená zdviháku sú na stĺpoch pripevnené excentricky. Dĺžka ramien nie je rovnaká. Takáto konštrukcia umožňuje viac otvoriť dvere na zdvihnutom vozidle.

Technické parametre 

nostnosť 3 000 kg
Max. výška zdvihu 1890 mm
Min. výška zdvihu 98 mm
Prestaviteľná výška podpernej pätky pri min. výške zdvihu 98 až 143 mm
Čas zdvihu ramien 45 sekúnd
Čas spustenia ramien 45 sekúnd
Prejazdová šírka medzi stĺpami 2660 mm
Prejazdová šírka medzi rozovretými teleskopickými ramenami 2360 mm
Dĺžka vyloženia dlhšieho teleskopického nosného ramena 950 – 1580 mm
Dĺžka vyloženia kratšieho teleskopického nosného ramena 550 – 900 mm
Napájanie 3~ 380-415V 6,6A 50Hz
alebo 1~ 220-240V 11,5A 50Hz
Výkon motora 1,8 kW
Trieda ochrany IP 55
Hladina hluku 75 dB(A)/1 m
Pracovná teplota -10° až +40°C
Minimálna hrúbka betónu (podlahy) 200 mm
Kvalita betónu (podľa EC, EN1493) C30/37


Dopyt na cenu SOL 3000