Osvedčenie na činnosť:

A Odborný pracovník vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa §16 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z.z.

v rozsahu:

technické zariadenia zdvíhacie skupina A:

a žeriavy a zdvíhadlá

technické zariadenia zdvíhacie skupina B:

a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1 000kg
b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5 000kg vrátane
c zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov
e zdvíhacie rampy, plošiny a čelá
f vrátky
h zvisle posuvné brány
i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena

Fotokópiu originálu zašlem na vyžiadanie.