1. Firma Mgr. František Kóša - servis zdvíhacích zariadení, IČO: 41062451 je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky www.serviszdvihakov.sk. (Viac o všeobecnej ochrane vašich osobných údajov na web stránkach serviszdvihakov.sk si môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.)

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies na nasledujúce účely:

Na zabezpečenie základnej funkčnosti webových stránok, ktoré si prehliadate, a ich kompatibility s vaším vybraným internetovým prehliadačom.
Na základné merania návštevnosti webových stránok a vytváranie všeobecných štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach serviszdvihakov.sk. Tieto informácie sa využívajú iba v anonymnej podobe a neumožňujú identifikáciu jednotlivca.

2. Keďže na správne použitie cookies na tieto účely je potrebné v automatizovanom systéme ukladať vašu IP adresu, ide o zber a spracúvanie osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. (ďalej len "ZoOÚ").

Zber údajov uvedených v odstavci 1. možno považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 13 odst. f) ZoOÚ, keďže ide o zlepšenie vášho komfortu pri prehliadaní web stránok (napríklad pri opakovanej návšteve) a takisto na zabezpečenie spätnej väzby o užívateľskej prístupnosti web stránok, čo napomáha ich zlepšovaniu v budúcnosti.

3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim sa dá nastaviť v nastaveniach vášho internetového prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku zaslaním na e-mail osobneudaje@serviszdvihakov.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné na zachovanie funkčnosti webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú na fungovanie webu v čase vašej návštevy.

4. Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných na fungovanie webových stránok, nie je možné v prípade ich vymazania zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.


6. Na webe serviszdvihakov.sk nepoužívame cookies na cielenie reklamy. Tieto musia byť spracovávané na právnom základe výslovného súhlasu návštevníka web stránok podľa § 13 odst. a) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

7. Cookies za účelom zbierania údajov o návštevnosti web stránok sú ukladané najviac po dobu 2 roky. Cookies na cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní, ak návštevník udelil výslovný súhlas.

8. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj tieto subjekty:

Poskytovateľ softvérov, služieb a portálov Virtualne.sk, prevádzkovaných spoločnosťou WEBY GROUP s.r.o. Nižovec 2A, 960 01 Zvolen, IČO: 36046884, ktoré využívame na propagáciu našich služieb.
Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktoré môžeme využívať na propagáciu firmy a internetový marketing,

Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých služby však v súčasnej dobe naša spoločnosť nevyužíva.

9. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete na týchto odkazoch:

https://www.webygroup.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.xhtml
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php