Oprávnenie na druh činnosti:
O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:
   OU oprava a údržba
   R rekonštrukcia
   M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupina B

al žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
a2 vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien
b zdvihacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na
zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie
c2 zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, drapák, okrem prostriedkov
uvedených v skupine C pím.a)
d1 zdvíhacia rampa
d2 zdvíhacia plošina
d3 stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvihácie zariadenie, ktoré je určenéé len na
zdvíhanie vozidla
d4 zdvihacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidlá, ktoré je určené na nakladanie
alebo vykladanie nákladu
f zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.

Fotokópiu originálu zašlem na vyžiadanie.