O nás.

Vážení zákazníci,
Naša firma bola založená v roku 1993 pod menom František Kóša – Servis garážovej techniky a zdvíhacích zariadení a prakticky naviazala na činnosť firmy TOP Stroj ( BAZ Nitra), ktorá bola v tých časoch výrobcom a predajcom garážovej techniky na Slovensku aj v Českej republike a ktorá v roku 2009 ukončila svoju činnosť. Na základe 35 ročných skúseností so servisom v oblasti zdvíhacích zariadení sme sa rozhodli pre založenie vlastnej firmy. Od samého začiatku budovania našej firmy sme kládli dôraz hlavne na kvalitu služieb, ktoré okrem servisu sme neskôr rozšírili na odborné skúšky a prehliadky, školenia zamestnancov a predaj zdvíhacej techniky. Túto činnosť vykonávame po celej SR a ČR už pod novým názvom Mgr.František Kóša – Servis zdvíhacích zariadení..

Servis a Opravy

Opravujeme a servisujeme zdviháky elektromechanické, hydraulické, pneumaticko-hydraulické a elektro-mechanické kanálové, jamové zdviháky, dvojstĺpové a plošinové zdviháky, značiek ako TOP Stroj 
(EZ 1641, KZ2748, DETVA US, TOP …. ), Ravaglioli, OMCN, Nusbaum, MAHA a ďalšie zdviháky.

Revízie

Na väčšinu automobilových zdvihákov vykonávame odborné skúšky, prehliadky..

Vykonávame odborné prehliadky, odborné skúšky, ZZ-S A: a
B: a, b, c, e, f, h, i


časť elektrická
EZ-S, O (OU, M) – E2-A

Predaj

Predávame nové aj repasované automobilové zdviháky.

Školenia

Školenia vykonávame u zákazníka v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.a jej noviel 435/2012, 398/2013, 234/2014, ktorá určuje povinnosť zabezpečiť odbornú spôsobilosť osobám, ktoré obsluhujú zdvíhacie zariadenia skupiny A: a
B: a, b, c, e, f, h, i

Ukážky nových aj repasovaných automobilových zdvihákov

MTF 3000 elektro-mechanický zdvihák

MTF 3000 elektro-mechanický zdvihák

Technické parametre:

 • Dvojstĺpový, bezprejazdový, vrchom prepojený
 • Výška horného prepojenia 3.200 – 4200 mm s možnosťou nastavenia
 • nosnosť 3000 kg
 • výška uchytenie pätiek min/max 98 – 140 mm
 • dlhodobá životnosť hlavnej nosnej matice a skrutky z dôvodu automatického mazania
 • teleskopicky výsuvné ramená, mechanickým zabezpečením
 • 2ks , 1,6kW motrov, synchronne prepojené boudenom
 • 3200 mm vonkajšia vzdialenosť stĺpov, vnútorná vzdialenosť medzi stĺpmy 2500 mm
 • 2250 mm čistá prejazdová šírka medzi stĺpmi
 • max. výška zdvihu 2030 mm
 • Revízna správa v cene zdviháka.

Školenia